ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

                                                                                                                                                        Adobe-PDF-Alternative

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte formulár a zašlite späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy alebo žiadate výmenu tovaru)

 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Číslo objednávky: 

 

TOVAR CHCEM :

Ο    Vrátiť (do 14 dní od prevzatia tovaru, nepoužitý, v stave, v akom bolo doručené)

Ο    Vyměniť (do 14 dní od prevzatia tovaru, nepoužitý, v stave, v akom bolo doručené)

Ο    Reklamovať (dôvod reklamácie................................................................................)

 

Tovar (kód)

..................................................................................................................

 

Za nový tovar (kód)

....................................................................................................................

Doprava

Ο   objednanie dopravy z našej strany

Ο   tovar zašlem na svoje náklady

 

Tovar zašlite na adresu:

HORST HERMANN s.r.o., Žihla 931, 739 91 Jablunkov

Kúpna cena bude vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

......................................../..............................

 

Dátum Podpis

..................................................................................................................

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy
(dobrovoľná položka)

 

 

HHomitka.cz HHomietka.sk